Dato: 12/03/2017
Kategori: Vises på Smidstrup-Skærup
af Susanne Jensen-Iversen

Stien der ikke bliver til noget.

Stien der ikke bliver til noget.

Hvis du følger med i lokalrådets arbejde vil du vide at vi arbejder hårdt på at skabe mere sikre forhold for de bløde trafikanter. I 2017 har vi haft en livlig dialog med diverse politikkere og forvaltningen i Vejle kommune. Vores formand Henrik Jensen har gjort et stort fodarbejde for at få blot nogle af vore ambitioner gennemført, og vi var derfor jublende glade da Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati bevilligede kr. 260.000,- til at anlægge en sti langs Klattrupvej.

I foråret havde Henrik sikret opbakning fra lodsejere, entreprenører og private personer, der gerne vil sælge jord og lægge et stykke arbejde i at få stien anlagt. Nu hvor pengene er bevilget er vi klar til at udfærdige salgspapirer og indgå aftale om køb af diverse materialer.

Desværre kan vi konstatere at mundtlige aftaler ikke altid bliver overholdt, idet en af lodsejerne er løbet fra den aftale der blev indgået i foråret og vil ikke sælge jorden til den aftalte pris. Derfor holder vores budget ikke og vi er tvunget til at meddele kommunen at vi ikke kan gennemføre projektet. Særdeles beklageligt idet vi i forvejen har endog MEGET svært ved at få vristet penge ud af kommunen til trafikforbedrende tiltag.

Vi vil dog gerne takke følgende for at have givet tilsagn til at hjælpe med at anlægge stien: Hans Holmer, Jan Iversen og sjak, vognmand Alfred Nielsen, Nordjysk Lift samt landmålerfirmaet Lifa.

Derudover vil vi gerne takke politikkerne og især Morten Kristensen og Hans Hoffensetz for at have talt vores sag i det politiske arbejde og for at have modet til at tænke ud af boksen.