• Landsskabsbillede nordvest for Smidstrup

Dato: 09/05/2016
af Susanne Jensen-Iversen

Det laver Lokalrådet

Lokalrådet arbejder med følgende:

Så er lokalrådet i gang igen, og der er nok at samle op på og nok at gå i gang med.

Her kan man læse lidt om vores aktiviteter før, nu og i fremtiden.

Lokalrådets store opera-arrangement på Teaterpladsen blev en kæmpestor succes. Den lokale opbakning var fantastisk, men også udefra kom der tilhørere. Vi havde over 300 publikummer.                                    Arrangementet krævede en stor indsats fra de involverede, og det kunne være godt med en tilsvarende succes det kommende år.

Skulle I derude have en god idé, som Lokalrådet kan bakke op om og måske også være med til at arrangere nu, hvor vi har opnået en del erfaring. Vi hører meget gerne fra jer!

Måske er det vigtigste af det, vi har gang i, udstykningsplanerne på Tiufkærvej. Der blev arbejdet vedholdende på at få Vejle Kommune med på idéen, og til sidst lykkedes det til trods for, at Smidstrup oprindelig slet ikke var taget i betragtning som bosætningsområde.

Der foreligger ikke noget endeligt besluttet, men det forlyder indtil videre, at området kan blive udbudt til entreprenører den 17. januar. De første grunde forventes til salg først på sommeren 2017.

Smidstrupparkens fremtidige skæbne har også stor betydning for områdets fremtid. Den er planlagt til endelig lukning i 2020, men allerede nu søger personalet væk, og beboerne vil hurtigt være nødt til at savne det kendte personale og i stedet møde de vikarer, man kan skaffe.

I lokalrådet tror vi ikke på, at Smidstrupparken vil eksistere som plejehjem helt til 2020, og ingen af de to ejere af bygningerne, Domea og Vejle Kommune, har planer om at købe den anden ud. Lokalrådet har nedsat en lille gruppe, der efter bedste evne vil afsøge mulighederne for, hvordan Smidstrupparkens bygninger også i fremtiden vil kunne benyttes til gavn og glæde for områdets beboere. Det vil nok kræve privat kapital, men endnu er intet afgjort.

Vi har lige nu en gruppe, som arbejder med trafik - en gruppe som arbejder med stier, en gruppe som arbejder med fremtidig strategi.

Har du/I lyst til at arbejde i en af grupperne, så henvend jer til os. Vi vil meget gerne have alle med.

Alle ideer tages imod - vi tror ikke vi sidder med alle de vise sten omkring vores område, vi vil meget gerne have input udefra.