• Hallen i Smidstrup danner rammen om et meget aktivt foreningsliv. Kendetegnet ved foreningslivet i Smidstrup – Skærup er de utroligt mange ildsjæle, som arbejder frivilligt.

  Dette viser forsiden af Smidstrup Hallen.

  Her ses Brugsen og forsamlingshuset i Smidstrup

  Skolen set fra skolegården

  Her ses byparken i Skærup ud til hovedvejen

  Her ses Kaptajndammen i Tiufkær hvor der også er mulighed for at benytte byens shelter

  Niels og Hansens bondegård

Dato: 10/08/2014
Kategori: Tilflytter
af Gert Kaae Hansen

Hvad kendetegner Smidstrup Skærup?

Hallen i Smidstrup danner rammen om et meget aktivt foreningsliv. Kendetegnet ved foreningslivet i Smidstrup – Skærup er de utroligt mange ildsjæle, som arbejder frivilligt.

Generelt for området:

Området er særligt kendetegnet ved de mange forskellige foreninger, som drives frem af utallige ildsjæle. Foreningerne spænder bredt - lige fra Krolf til fodbold og amatør revy.

Hele området samles i uge 31 hvor den store Byfest i Smidstrup afholdes. De fleste aktiviteter udspringer fra Hallen som ligger lige ved Skolen i Smidstrup. Se i øvrigt - foreningslisten på forsiden.

Smidstrup og Skærup ligger begge i Smidstrup sogn og er fælles om kirken, skolen og mange foreninger m.v. I Smidstrup ligger også Dagli´brugsen, der er sognets eneste større dagligvarebutik. Men derudover er der tale om 2 selvstændige byer(Smidstrup og Skærup) samt nogle mindre bebyggelser(Tiufkær, Klattrup, Velling og Håstrup).

Smidstrup(Indbyggertal 2008: 790)

Smidstrup er en landsby, der fra slutningen af 1800-tallet i kraft af andelsbevægelsen fik en række funktioner der betjente oplandet. I Torpsgade og på Håstrupvej ligger en række bygninger der vidner om byens kulturelle og erhvervsmæssige udvikling i 1800-tallet. Her findes dels missionshus og forsamlingshus.

Byen har også haft 2 mejerier. Smidstrup Andelsmejeri i den sydlige ende af Håstupvej er nedlagt i 1958, men bygningerne findes endnu, mens det indremissionske mejeri "Søndagshvile", der eksisterede fra 1904 til 1970, er nedrevet i 1995.

Smidstrup fremtræder som en stor landsby med en vis nyere boligudbygning i hver sin ende af byen. Indenfor 5 min. kørsel kan man nå tilkørslen Vejle S og dermed være på motorvejen. De 3 store byer Vejle, Fredericia og Kolding kan nås indenfor 15 min. kørsel.

Byen er synlig fra motorvejen, hvor det primært er et par virksomheder med ret dominerende skiltning og udendørs oplag, der præger byprofilen. I byen findes også nogle mindre virksomheder. Centralt i byen ligger den oprindelige landsbykerne med 5 gårde omkring et stort grønt fællesareal. Bygaden er meget lang og har et fint slynget forløb. I den centrale del ligger husene tæt ud til vejen og skaber et fint rum.

Omkring det gamle andelsmejeri er en mindre by koncentration med ældre beboelseshuse og erhvervsbygninger. Mellem landsbyen og "mejeribyen" er der et lille slip med åbent land. Mod syd markeres bygrænsen fint af "kirkebro", der fører over Mølleå. Fra broen fører vejen op ad bakken, hvor et gammelt transformatortårn er flot indrammet af levende hegn, der danner en portal over vejen. I det hele taget er der mange karaktergivende træer og levende hegn, som er værd at bevare.

Skærup(Indbyggertal 2012: 504)

Byen er opstået som en landsby bestående af Skærup Overby og Skærup Nederby. Byen rummer en del mindre virksomheder og en turistattraktion i form af Skærup mini-zoo. Der er således også et vist udbud af arbejdspladser.

Byen har i kraft af beliggenheden ved hovedvejen i slutningen af 1800-tallet fået nogle servicefunktioner og senere en vis bolig- og erhvervsudbygning. Bortset fra en servicestation/kiosk, er der ingen detailhandel eller servicefunktioner i byen.

Byen er delt i 2 dele af den gamle hovedvej, der fortsat er statsvej og ret trafikeret. Øst for vejen ligger Skærup Nederby med den velbevarede forte og gadekæret. Ud mod hovedvejen ligger det gamle mejeri, som i dag anvendes af en cateringvirksomhed og i alt væsentligt er bevaret.

Tiufkær, Klattrup, Velling og Håstrup

De 4 mindre bebyggelser i sognet har ingen butikker eller servicefunktioner. De ligger alle spredt rundt om Smidstrup indenfor kort afstand.