• Kongelunden
    Kongelunden

Afholdes: 13 september 19:00
Sted: Restaurant Kongelunden, Nederbyvej 15, 7080 Børkop

FÆLLES ORIENTERINGSMØDE forud for Menighedsrådsmødet

FÆLLES ORIENTERINGSMØDE

Tirsdag den 13. sept. kl.19.00 på Kongelunden

Forud for menighedsrådsvalget afholdes der landet over orienteringsmøder – også hos os.

Hør om menighedsrådets arbejde – arbejde og visioner. Hvis de fremmødte ønsker det, er det også her, der laves kandidatlister for den kommende 4 års periode.

Sognene laver lister hver for sig.