• Kongelunden
    Kongelunden

Afholdes: 24 februar 19:00
Arrangør: Lokalrådet
Sted: Restaurant Kongelunden, Nederbyvej 15, 7080 Børkop

Indkaldelse til Generalforsamling i Smidstrup-Skærup Lokalråd

Onsdag d. 24. februar hos restaurant Kongelunden kl. 19.00.


Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


Lokalrådet ønsker at nedsætte arbejdsgrupper der skal arbejde med følgende projekter:
- Hvad skal der ske med Smidstrup Parken?
- Hvordan sikrer vi offentlig transport til en fair betaling?
- Hvordan sikrer vi børnenes skolevej?
- Hvordan skaffer vi midler til udvikling af lokalområdet?
Har du en interesse i at bidrage aktiv til et eller flere af ovennævnte punkter vil vi opfordre dig til at deltage i generalforsamlingen eller kontakte et af Lokalrådets medlemmer.
Spændende foredrag


Efter generalforsamlingen vil der være foredrag på ca. 2 timer med Poul Mouboe og Svend Pedersen der vil fortælle om en spændene tur til Alaska.