Smidstrup-Skærups lokalråd har udarbejdet denne Portal. Ideen til siden blev skabt da man følte der var et behov for at skabe et overblik over de forskellige foreningers aktiviteter, nyheder samt kontakt data.

Som forening kan I få en underside stillet til rådighed kun for jeres forening.

Opdateringer i indholdet af siderne foretages af en repræsentant fra hver af de forskellige foreninger.

Siden er gratis at benytte.

Hvis man som forening har interesse i at blive registeret på foreningslisten og/eller få en underside er man velkommen til at kontakte lokalrådet. Mailadresse: lokalraad(at)smidstrup-skærup.dk

Ligeledes kan man på siden finde nyttige kontaktinformationer på de lokale virksomheder.

Som tilflytter til området kan du læse om området og forhåbentligt for svar på nogle af de spørgsmål som altid opstår når man er ny i området.

Du er altid velkommen til at kontakte lokalrådet for yderligere information ligesom at vi gerne tager imod både ris og ros. Kun gennem dialog kan vi udvikle denne portal til fælles bedste.

Lokalrådet består i perioden 2017/2018 af følgende personer:

 Såfremt du skulle have praktiske spørgsmål til portalen er du velkommen til at kontakte Susanne (tlf. 2872 7607) eller Henrik(tlf. 2047 8355)