• Bosætningskonsulent Louise Nielsen
    Bosætningskonsulent Louise Nielsen

Afholdes: 21 marts 19:00
Arrangør: Lokalrådet
Sted: Restaurant Kongelunden, Nederbyvej 15, 7080 Børkop

Generalforsamling i Smidstrup-Skærup Lokalråd

Onsdag d. 21. marts kl. 19.00 på Restaurant Kongelunden


Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


Lokalrådet orienterer om de projekter vi har arbejdet med i det forgangne år
- Smidstrup Parken.
- Offentlig transport
- Sikker skolevej
- Byggegrunde


Har du en interesse i at bidrage aktiv til et eller flere af ovennævnte punkter vil vi opfordre dig til at deltage i generalforsamlingen eller kontakte et af Lokalrådets medlemmer.

Efter selve generalforsamlingen vil Bosætningskonsulent Louise Nielsen fra Vejle kommune fortælle om:

  • Informationssøgning på de kommende byggegrunde - hvordan kan man som borger finde info omkring udmeldte datoer, hustyper der må bygges, forsinkelse, lokalplaner m.m
  • Hvad laver en bosætningskonsulent?
  • Hvordan markedsføres lokalområder omkring Vejle?
  • Hvilke distributionskanaler findes og hvordan kan de benyttes af lokale borgere?

Lokalrådet er vært med kaffe og ostemad samt kage.